Då SO-grupp har årsbundet medlemskap, betalar man in medlemsavgiften vid årsskiftet varje år. De uppfödare som tidigare stått med på uppfödarlistorna, men inte betalat in för 2016, kommer inom kort att rensats bort från uppfödarlistorna.

Den uppfödare som betalar in och återupptar medlemsskapet under året, måste själv maila webmaster (webmaster@sogrupp.se) och meddela att denne vill stå med på uppfödarlistorna, och vilka kontaktuppgifter denne har.

/Webmaster Linda Henriksson