Siames- & Orientalgruppen är en icke förbunds- eller kattklubbsanknuten rasring, med inriktning på siames, balines, orientalisk korthår/långhår och peterbald

Vi har cirka 250 medlemmar, flertalet från Sverige, men också några från våra nordiska grannländer
Som medlem erbjuds du till att vara med i vårt uppfödar register, du är också välkommen att annonsera fritt på vår hemsida under kattungar till salu, avelshanar och omplaceringar. Även vår Facebook sida

SAMTLIGA medlemsavgifter skall betalas till föreningens postgiro i Nordea i Sverige
Utländska betalare använder sig i stället av BIC / Swift och IBAN
Postgiro 19 06 32 – 0
BIC / Swift : NDEASESS
IBAN : SE95 9500 0099 6026 0190 6320

Medlemsavgifter 2018:
Huvudmedlem 250 kr
familjemedlem 50 kr

OBS! Om du är kattungeköpare eller omplaceringsköpare till en uppfödare som är medlem i SO-grupp betalar du endast 150 kr för huvudmedlemsskap under ditt första medlemsår

Vänligen märk inbetalningen ”Medlemsskap” och uppge namn, fullständig adress, telefon, e-postadress och eventuellt stamnamn. Får du inte plats med alla uppgifter på inbetalningen kan du komplettera med dessa till vår kassör Birgitta Schmidt: birgitta@sogrupp.se