För alla uppfödare inom Siames- och Orientalgruppen är hälsa av största vikt. Det spelar ingen roll hur vacker eller trevlig en katt är – om den ständigt är sjuk blir det inte roligt att vara varken uppfödare eller ägare till katten. Därför är det ett gemensamt ansvar att endast använda friska katter i avel, vara noggrann i valet av avelsdjur och att ständigt läsa på för att lära sig mer om de sjukdomar som kan drabba katter.

 


 

ARTIKLAR
Nedan följer en lista på artiklar som handlar om olika typer av sjukdomar, parasiter eller defekter som kan drabba siameser, orientaler och balineser såväl som andra katter. Datumangivelse finns med för att det skall vara lätt att se hur gammal artikeln är. Den senaste artikeln ligger överst.