Då det finns flera olika förbund som registrerar Siames, Balines, Orientaliskt Korthår/långhår. Det finns också flera olika rasstandarder. I Sverige är SVERAK den största organisationen, som tillhör Fife, men det finns även ett flertal kattklubbar som tillhör WCF. Här hittar du flera olika rasstandarder för våra raser

Rasstandard Fife
Gäller Siames, Balines, Orientaliskt korthår/långhår

Rasstandard WCF
Rasstandarder för Siames, Orientaliskt korthår, Balines, Orientaliskt långhår