Här är en länk till till SVERAKs utställningskalender. AKTUELLA UTSTÄLLNINGAR SVERAK

och här en länk till WCFs utställningskalender. AKTUELLA UTSTÄLLNINGAR CFA

om du som medlem kommer att närvara vid en utställning var snäll att meddela styrelsen så kan vi ordna medlemsträffar, se till att få ut material om vår förening, planera rasspecial mm

Vi planerar att ses och ha medlemsfika på SPINNERIETS utställning 21-21 maj.