ORDFÖRANDE
MICHAEL EDSTRÖM
Tel: E-post: michael@sogrupp.se

VICE ORDFÖRANDE
KRISTINA AXELSSON
Tel: E-post: kristina@sogrupp.se
Bild saknas

SEKRETERARE
ETHEL HENRIKSSON Ersbodavägen 200 906 29 Umeå
Tel: 0705-979257 E-post: ethel@sogrupp.se

KASSÖR
HELLE RASMUSSEN THELIANDER Årbol 300 464 63 Brålanda
Tel: 0708-92 49 46 E-post: helle@sogrupp.se
Bild saknas

LEDAMOT
EIWOR ANDERSSON Hönekullavägen 43 c 435 44 Mölnlycke
Tel: 0705-188220 E-post: eiwor@sogrupp.se

FÖRSTA SUPPLEANT
INGRID KJELLGREN
Tel: E-post:ingrid@sogrupp.se

ANDRA SUPPLEANT
ANNA LANDELL
Tel: E-post:anna@sogrupp.se

FUNKTIONÄRER

Webmaster H R Theliander 0708-924946 webmaster@sogrupp.se
Medlemsansvarig
Valberedning Patrik Henriksson

Anders Stenlund

Revisor Inga-lill Johansson 0500-485895 marilljos@telia.com
Revisorsuppleant Lars Eldh lasseeldh@me.com