Siames- & Orientalgruppen är en icke förbunds- eller kattklubbsanknuten rasring, med inriktning på siames, balines, orientalisk korthår/långhår och peterbald

Som medlem erbjuds du till att vara med i vårt uppfödar register, du är också välkommen att annonsera fritt på vår hemsida under kattungar till salu, avelshanar och omplaceringar. Även vår Facebook sida

SAMTLIGA medlemsavgifter skall betalas till föreningens postgiro i Nordea i Sverige
Utländska betalare använder sig i stället av BIC / Swift och IBAN
Från Sverige: Postgiro 19 06 32 – 0
Från utlandet: BIC / Swift : NDEASESS, IBAN : SE95 9500 0099 6026 0190 6320

Medlemsavgifter 2024:
Huvudmedlem 250 kr
familjemedlem 50 kr

OBS! Kattungemedlemskap 150:-

Uppfödare som är medlem i Siames- och Orientalgruppen kan i samband med överlåtandet teckna detta medlemskap för kattungeköpare och omplaceringskatt.

Vänligen märk inbetalningen ”Medlemsskap” och uppge namn, fullständig adress, telefon, e-postadress och eventuellt stamnamn. Får du inte plats med alla uppgifter på inbetalningen kan du komplettera med dessa till vår kassör Helle Rasmussen-Theliander: helle@sogrupp.se